Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dokonane przez niego wpłaty (około 300.000 zł). Przegrywa Getin Noble Bank S.A. (wyrok z 16.04.2021)

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2021 roku ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF i zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy blisko 300.000 zł tytułem wszystkich dokonanych przez niego wpłat na rzecz banku.

Wyrok redukuje zadłużenie kredytobiorcy o setki tysięcy złotych, ponieważ w sprawie tej doszło nie tylko do zawarcia wadliwej i niekorzystnej dla kredytobiorcy umowy kredytu ale również do zawarcia szeregu bardzo kosztownych i niekorzystnych dla kredytobiorcy aneksów do umowy.

 Tymczasem zdaniem banku kredytobiorca, mimo wielu lat spłaty kredytu i zwrocie kwoty przekraczającej kwotę kapitału kredytu wypłaconego w PLN, wciąż ma do oddania bankowi znacznie więcej niż od niego uzyskał.

W sprawie tej kredytobiorca zdołał również uzyskać prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu spłaty kredytu poprzez wstrzymanie spłat rat kapitałowo-odsetkowych w trakcie całego procesu sądowego. Dzięki uzyskanemu prawomocnemu postanowieniu o zabezpieczeniu kredytobiorca już od dłuższego czasu nie musiał spłacać kredytu bez żadnych konsekwencji ze strony banku, co pozwoli mu ze spokojem oczekiwać na wydanie prawomocnego wyroku w tej sprawie.

Więcej na ten temat napisaliśmy tutaj:

Sytuacja finansowa Getin Noble Banku jest niekorzystna i wobec tego zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie spłaty kredytu w trakcie długiego procesu sądowego może mieć duże znaczenie.

Więcej o sytuacji finansowej Getin Noble Banku napisaliśmy tutaj:

Sprawę sądową, w której zapadł opisany wyżej wyrok, prowadzi radca prawny Radosław Górski wspierany przez cały zespół prawników Kancelarii w Warszawie.

Sygnatura akt XXV C 400/19.