Sąd w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził od banku zwrot dokonanych wpłat. Przegrywa Raiffeisen Bank International AG

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 października 2020 roku ustalił nieważność umowy kredytu powiązanej z frankiem szwajcarskim, a ponadto zasądził od banku na rzecz konsumenta zwrot wszystkich dochodzonych pozwem wpłat. W ten sposób powództwo przeciwko bankowi zostało uwzględnione niemal w całości.

Sąd w Warszawie zasądził więc na rzecz konsumenta zwrot wpłat na rzecz kredytu pomimo, że konsument nie zwrócił na rzecz banku kwoty kapitału kredytu wypłaconego mu w PLN. Kolejny raz tzw. “teoria salda” nie znalazła więc zastosowania.

To już 9 wyrok kancelarii w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi, który zapadł w październiku 2020 roku. O ostatnim wyroku w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG pisaliśmy tutaj:

Dwie umowy kredytów powiązanych z CHF nieważne. Przegrywa Raiffeisen Bank International AG

Wyrok z dnia 22.10.2020 roku, sygnatura akt XXV C 426/19. Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii. Na sali sądowej konsumenta reprezentował również adwokat Łukasz Felisiak.