Ważny wyrok sądu we Wrocławiu – umowa kredytu nieważna. Przegrywa Santander Consumer Bank S.A.

29 października 2020 roku, w sprawie o sygnaturze akt XII C 414/18, Sąd Okręgowy we Wrocławiu:
– ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF;
– i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich (bardzo wysokich, dotyczących setek tysięcy złotych) wpłat na rzecz kredytu.

W ten sposób, nieprawomocnie, sprawę sądową przegrał Santander Consumer Bank S.A.

To kolejny, czwarty w ostatnim czasie (od 18 września 2020 roku), korzystny wyrok uzyskany przez naszą kancelarię w sądzie we Wrocławiu.

Wyrok ważny, ponieważ potwierdza że mimo bardzo niepokojących informacji, które docierają do nas z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w sądach wrocławskich są również sędziowie, którzy orzekają zgodnie z prawem konsumenckim. Niektórzy sędziowie apelacji wrocławskiej w dalszym ciągu próbują bowiem na przykład uzupełniać umowy kredytów kursami średnimi NBP, dopuszczając się w ten sposób praktyk sprzecznych z wyrokami TSUE i wyrokami Sądu Najwyższego.

Warto wspomnieć, że do sędziów, którzy między innymi nie stosują się do prawa UE, skierowana została akcja Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, o której więcej chociażby tutaj.

Dlaczego Sąd Okręgowy we Wrocławiu ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził od banku wszystkie dochodzone przez powodów wpłaty?

Podczas ogłoszenia wyroku Sąd Okręgowy wyjaśnił, że:

1/ postanowienia umowy dotyczące mechanizmu waloryzacji są niedozwolone, a taki stan rzeczy potwierdzają wyroki sądów powszechnych oraz wyroki Sądu Najwyższego.
2/ Skutkiem wyeliminowania z umowy mechanizmu waloryzacji jest nieważność całej umowy, gdyż mechanizm ten odnosi się do świadczeń głównych stron. Umowa pozbawiona mechanizmu waloryzacji nie może być dalej wykonywana.
3/ Powodowie nie zostali w sposób jasny i zrozumiały poinformowani o ryzyku związanym z zawarciem umowy powiązanej z kursem CHF i nie zdawali sobie sprawy ze skali tego ryzyka – sąd w pełni podzielił argumentację kancelarii również w tym zakresie.

Zarzut potrącenia zgłaszany przez stronę pozwaną był zaś nieskuteczny chociażby dlatego, że wierzytelność banku nie była wymagalna.

Co więc zrobił Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zastosował się do treści wyroków Sądu Najwyższego (które każdy sąd powinien stosować z uwagi na wynikającą z przepisów prawa rolę Sądu Najwyższego polegającą na zapewnianiu zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów w Polsce) oraz do wiążącej go wykładni dyrektywy 93/13/EWG, dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Inne nasze wyroki z Wrocławia (z okresu 18.09.2020 – 29.10.2020, dwa wyroki prawomocne):