Sądy w Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie uwzględniły nasze wnioski o wstrzymanie spłat kredytów

Dobre wiadomości z sądów we Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie. Uzyskaliśmy kolejne postanowienia o zabezpieczeniu powództw poprzez wstrzymanie spłaty kredytów klientów kancelarii.

Postanowienia dotyczą następujących banków: Santander Consumer Bank S.A. i Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Warto również jeszcze raz wspomnieć o postanowieniu w sprawie BPH S.A. wydanym w ostatnim czasie przez Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

www.gorski-radcaprawny.pl

Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie:

www.gorski-radcaprawny.pl

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie:

www.gorski-radcaprawny.pl

To kolejne z serii postanowień dających prawo do wstrzymania spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dzięki takim postanowieniom kolejni klienci kancelarii mogą wstrzymać się z dalszą spłatą kredytów bez narażania się na ryzyko wypowiedzenia umowy kredytu i pozew banku. Banki nie mają prawa wypowiadać umów kredytu z powodu zaprzestania spłaty, a ochrona konsumenta zgodnie z treścią postanowień rozciąga się na cały okres trwania procesu sądowego, aż do jego prawomocnego zakończenia, bez względu na to jak długo postępowanie sądowe będzie trwało.

Postanowienia sądów oznaczają również, że sądy uznają roszczenia kredytobiorców zgłoszone w pozwach przynajmniej za uprawdopodobnione.

Wszystkie opisane sprawy prowadzi r.pr. Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.