Trzy nowe wyroki Sądu w Szczecinie w lutym 2021 roku. Dwie przegrane Getin Noble Bank S.A., jedna przegrana mBanku

Trzy nowe korzystne wyroki Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z CHF. Dwie przegrane Getin Noble Banku, jedna przegrana mBanku. Wszystkie te sprawy zostały zakończone pomyślnie dla kredytobiorców po wieloletnich procesach sądowych.

Sprawa sądowa przeciwko Getin Noble Bank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sygnatura akt: I C 364/16.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu powiązanego z CHF na zakup samochodu i rozpoczęła się powództwem banku po wypowiedzeniu umowy kredytu, a zakończyła się oddaleniem powództwa banku, uznaniem umowy za nieważną i zasądzeniem od banku na rzecz kredytobiorców kwoty stanowiącej różnicę między sumą ich wpłat na rzecz kredytu a kapitałem kredytu (powództwo wzajemne).

Odpowiedź na pozew r.pr. Radosław Górski złożył w tej sprawie jeszcze w 2016 roku. Od samego początku pełnomocnik powoływał się na abuzywność postanowień umownych i na nieważność umowy kredytu powiązanego z kursem CHF. Wyrok w tej sprawie z różnych względów został ogłoszony się dopiero po 5 latach.

Pełnomocnikami w tej sprawie byli między innymi radca prawny Radosław Górski i adwokat Piotr Barcz.

Sprawa sądowa przeciwko mBank S.A. Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie przeciwko mBank S.A. Sygnatura akt: I C 1096/15.

Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego kursem waluty CHF. Sąd uznał umowę kredytu za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie dochodzone przez nich kwoty stanowiące nienależne świadczenie na rzecz banku. W tej sprawie od samego początku r.pr. Radosław Górski powoływał się na abuzywność postanowień umownych i na nieważność umowy kredytu powiązanego z kursem CHF.

Pozew w tej sprawie zr.pr. Radosław Górski złożył w 2015 roku. Wyrok zapadł więc po blisko 6 latach.

Pełnomocnikami w tej sprawie byli między innymi radca prawny Radosław Górski i adwokat Piotr Barcz.

3/ Sprawa przeciwko Getin Noble Bank S.A. Wyrok dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. Sygnatura akt: I C 846/15

Powództwo wraz z wnioskiem o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie postępowania egzekucyjnego r.pr. Radosław Górski złożył w połowie 2015 roku. Wniosek o zabezpieczenie został uwzględniony – postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane, co uniemożliwiło bankowi licytację nieruchomości „dłużnika”.Od samego początku pełnomocnik powoływał się na abuzywność postanowień umownych i na nieważność umowy kredytu powiązanego z kursem CHF. Przez kolejne lata procesu sąd przeprowadzał jednak na wniosek banku dowody z opinii biegłego zgodnie z proponowanymi przez bank założeniami. W końcu jednak, po blisko 6 latach procesu sądowego, sąd uchylił bankowy tytuł egzekucyjny niemal w całości.

Pełnomocnikiem w tej sprawie był radca prawny Radosław Górski.

Obecnie procesy przed sądami w Szczecinie toczą się z reguły sprawnie i przynajmniej w porównaniu do opisanych wyżej spraw wręcz ekspresowo. Przykłady powyższych wyroków wskazują jednak na to, że sytuacja kredytobiorców dawniej nie była tak korzystna jak obecnie.