Kolejny korzystny dla kredytobiorcy wyrok. Przegrywa Bank Millennium S.A. Wyrok z 4.03.2021 roku

Uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok sądu w Warszawie w sprawie dotyczącej kredytu powiązanego z CHF.

Tym razem przegrywa Bank Millennium S.A. Sąd uwzględnił powództwo kredytobiorcy i zasądził od banku niemalże całą, znaczną kwotę pieniędzy. Sąd uwzględnił powództwo ponieważ uznał, że umowa kredytu podlega tzw. „odfrankowieniu”.

Co oznacza „odfrankowienie” takiej umowy?

Z umowy kredytu wyeliminowane zostaje powiązanie wysokości raty i kapitału kredytu z kursem waluty obcej. W ten sposób kredyt staje się w sensie ekonomicznym kredytem w PLN, ale oprocentowanym tak jak w umowie (LIBOR + marża, a więc oprocentowanie znacznie bardziej korzystne niż dla dostępnych na rynku kredytów w PLN).

Wyrok ten daje kredytobiorcy dużo więcej niż dawałaby nawet ugoda w kształcie proponowanym przez KNF. Jest też bez porównania dużo lepszy niż „ugody”, które obecnie proponuje Bank Millennium w wielu prowadzonych przez nas sprawach sądowych.

Propozycje tego banku odbiegają bowiem na niekorzyść kredytobiorców od propozycji KNFu.

Warto również dodać, że sąd uwzględnił stanowisko pełnomocnika kredytobiorcy co do bezprawności pobierania części składek na tzw. ubezpieczenie pomostowe stwierdzając, iż pobrana przez bank składka w zakresie, w jakim dotyczy okresu po złożeniu wniosku o wpis hipoteki, pobrana została bezzasadnie.

Zdaniem sądu bezskuteczne względem konsumenta są postanowienia umowne z których wynika, że bank będzie pobierał składki na ubezpieczenie aż do momentu w którym kredytobiorca dostarczy bankowi odpis księgi wieczystej. Ubezpieczenie pomostowe powinno bowiem obejmować tylko ten okres w którym rzeczywiście tej hipoteki nie ma, a ta powstaje już z chwilą złożenia wniosku.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 4 marca 2021 roku, sygnatura akt XVI C 1127/19. SSR Agata Puź.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wspierany przez cały zespół prawników kancelarii.