Umowy kredytów zawartych przez przedsiębiorców również mogą okazać się nieważne – uchwała Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku

28 kwietnia 2022 roku, Sąd Najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 40/22 ogłosił uchwałę, która ma ogromne znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców – frankowiczów.

Sąd Najwyższy orzekł, że umowy kredytów frankowych zawarte z przedsiębiorcami również mogą być uznane za nieważne.

  • Zdaniem Sądu Najwyższego wszystkie postanowienia umów kredytów frankowych, które pozwalają bankom na dowolne ustalanie kursów walut obcych są bowiem niezgodne z prawem (sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego).
  • Taka wada umowy może prowadzić – w zależności od okoliczności danej sprawy – albo do nieważności całej umowy, albo do nieważności umowy w części (co w praktyce może oznaczać tzw. „odfrankowienie” umowy).

Problem banków polega na tym, że zdecydowana większość umów kredytów pozwala bankom na dowolne ustalanie wartości zadłużenia kredytobiorców poprzez odwołanie w treści umowy do tabel kursowych.

Banki muszą się przygotować na falę pozwów przedsiębiorców, którzy do tej pory wstrzymywali się z dochodzeniem przysługujących im praw, ponieważ procesy przedsiębiorców uznawane były dotąd za obarczone większym ryzykiem przegrania sprawy sądowej.

Przedsiębiorcom – frankowiczom radzimy niezwłoczne podjęcie działań sądowych z uwagi na krótsze niż w przypadku konsumentów terminy przedawnienia ich roszczeń wobec banków.

Prawnicy obu stron sporów dotyczących kredytów będą mieć coraz więcej pracy – o swoje prawa upomną się nie tylko frankowicze konsumenci, ale również i przedsiębiorcy. W kolejce czekają już również kredytobiorcy, którzy posiadają wadliwe umowy kredytów w PLN. Gdyby tego było mało, to należy spodziewać się również pozwów kredytobiorców o odszkodowania i zadośćuczynienia od banków.

Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że w każdym przypadku gdy przy zawarciu umowy kredytu dochodzi do naruszenia dobrych obyczajów (np. poprzez brak informacji o ryzyku, czy wprowadzenie do umowy dowolności w kształtowaniu kursów), dochodzi równocześnie do naruszenia zasad współżycia społecznego, a więc do deliktu, w wyniku którego może po stronie kredytobiorcy zostać wyrządzona szkoda albo krzywda.