W czerwcu 2022 roku zyskaliśmy 11 prawomocnych wyroków dotyczących kredytów “frankowych”.W każdym przypadku sądy stwierdzały nieważność umów.

Kolejny dobry miesiąc za nami.
W czerwcu 2022 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarię uzyskaliśmy 11 prawomocnych wyroków stwierdzających nieważność umów powiązanych z CHF.

Dodatkowo w sprawie przeciwko Getin Noble Bank SA Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy-przedsiębiorcy wyrok sądu pierwszej instancji.

Ponadto Sąd Najwyższy uwzględnił naszą skargę kasacyjną i uchylił niekorzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank.

Prawomocne wyroki stwierdzające nieważność umów zapadły w sprawach przeciwko:

Getin Noble Bank SA (x2)

Bank BPH SA (x1)

Santander Bank Polska SA (x2)

mBank SA (x2)

Bank Ochrony Środowiska (x1)

ING Bank Śląski SA (x1)

Santander Consumer Bank SA (x1)

PKO BP SA (x1)

Każda z unieważnionych umów to co najmniej kilkaset tysięcy złotych oszczędności dla kredytobiorców.

Poniżej zdjęcia niektórych prawomocnych wyroków z czerwca 2022 roku: