Prawomocna wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska. Umowa kredytu nieważna, a bank musi zwrócić kredytobiorcy wpłaty wraz z odsetkami za kilka lat procesu sądowego

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację pozwanego Banku Ochrony Środowiska od niekorzystnego dla banku wyroku I instancji, na podstawie którego Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i nakazał zwrócić naszemu klientowi dokonane wpłaty wraz z odsetkami.

Sąd uwzględnił co prawda zarzut zatrzymania podniesiony przez bank, ale i tak nakazał zapłatę na rzecz kredytobiorcy odsetek za kilka lat procesu sądowego.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, ponieważ pozwala bankowi na dowolne kształtowanie wartości zobowiązania kredytobiorcy. Bank nie poinformował ponadto kredytobiorcy o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytu. Wszystko to doprowadziło do nieważności wadliwej umowy kredytu.

W ten sposób kredytobiorca uwolnił się od kredytu. A nam pozostaje jedynie wykreślić hipotekę zabezpieczającą nieistniejącą wierzytelność oraz informacje o nieistniejącym długu w bazie BIK.

Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że kredytobiorca otrzyma zwrot dokonanych wpłat na rzecz banku wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lipca 2022 roku, wydany przez SSA Panią Agatę Wolkenberg. Sygnatura akt VI ACa 47/20.