W lipcu 2022 r. uzyskaliśmy 21 nowych korzystnych wyroków w I instancji w sprawach dotyczących umów kredytów indeksowanych i denominowanych

20 umów zostało uznanych za nieważne w całości. Dodatkowo z nieważne zostały uznane 2 aneksy, na podstawie których dokonano przewalutowania kredytów złotówkowych do CHF 

Tym razem przegrywają:

  • mBank SA (x4)
  • PKO BP SA (x4)
  • Raiffeisen Bank International (x3)
  • Getin Noble Bank SA (x2)
  • Bank Millennium SA (x2)
  • Deutsche Bank Polska SA (x2)
  •  Santander Bank Polska SA (x2)
  • Bank BPH SA (x1)
  • EOS Fundusz (x1, oddalenie powództwa dotyczącego umowy Kredyt Banku)

Wymienione wyroki to wyłącznie wyroki nieprawomocne uzyskane w lipcu 2022 r. W tym miesiącu uzyskaliśmy ponadto 3 prawomocne wyroki, w których sądy stwierdzały nieważność umów.

Mamy już znacznie ponad 400 wygranych w sprawach przeciwko bankom. Niektóre z naszych wyroków opisaliśmy tutaj: