Nasi klienci prawomocnie wygrywają z bankiem mBank S.A. Umowa kredytu została uznana za nieważną w całości. Zadłużenie kredytobiorców wynikające z umowy kredytu przestało istnieć

Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację pozwanego mBank S.A. od niekorzystnego dla niego wyroku I instancji, na podstawie którego Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i nakazał zwrócić naszym klientom wpłacone kwoty wraz z odsetkami.

Kolejni kredytobiorcy zostali uwolnieni od niekorzystnego kredytu. Ich zadłużenie wobec banku, wynikające z umowy kredytu, przestało istnieć.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, ponieważ pozwala bankowi na dowolne kształtowanie wartości zobowiązania kredytobiorcy. Bank nie poinformował ponadto kredytobiorców o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytu.

Mamy już ponad 400 korzystnych dla kredytobiorców wyroków. O niektórych z nich piszemy tutaj: https://gorski-radcaprawny.pl/wyroki/

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 lipca 2022 roku, sygnatura akt V ACa 823/21, SSA Edyta Mroczek

Dane wyroku w I instancji: wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga z dnia 16 czerwca 2020 roku, sygnatura akt II C 772/20, SSO Katarzyna Sałaj-Alechno