Warunki udzielania przez banki „wakacji kredytowych” w związku z epidemią SARS-CoV-2

Zebraliśmy dla Państwa informacje o warunkach udzielania przez banki „wakacji kredytowych” w związku z epidemią SARS-CoV-2 według stanu na dzień 26 marca 2020 roku.

Opublikowane informacje zawierają odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?
2. Jakie raty mogę zawiesić? Na jaki okres?
3.Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się z
opłatą?
4. Czy zawieszenie spłaty będzie wiązało się z zawarciem aneksu? Czy będzie on odpłatny?
5. Czy w związku z zawieszeniem będę ponosił jakieś inne dodatkowe koszty? Np. oplata za obsługę kredytu, opłata za sporządzenie nowego harmonogramu?
6. Czy zawieszeniu ulega rata kapitałowa i odsetkowa oraz wszystkie pozostałe opłaty, czy też są opłaty które nie podlegają zawieszeniu?
7. Czy zawieszenie wydłuży okres kredytowania?
8. Co się stanie z odsetkami za okres przerwy? Jak zmieni się wysokość raty po zakończeniu przerwy?
9. Kiedy po złożeniu wniosku otrzymam decyzję o zawieszeniu spłaty?
10.Czy zawieszenie spłaty jest raportowane do Biura Informacji Kredytowej?
11. Czy po upływie terminu zawieszenia spłat mogę złożyć kolejny wniosek tej samej treści?
12. Jakie czynności powinienem podjąć, aby zawiesić raty?

Informacje znajdują się TUTAJ.

Zebraliśmy również udostępnione przez banki wzory wniosków. 

Informacje prezentowane w niniejszym zestawieniu pochodzą ze stron internetowych banków oraz z wiadomości uzyskanych przez nas na infoliniach banków. Należy pamiętać, iż w każdym przypadku bank może zaoferować indywidualne warunki odroczenia spłaty rat. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie przez pracowników banku i wymaga zatwierdzenia przez bank.
Informacje pochodzą według stanu na 26 marca 2020 roku i będą aktualizowane.