Zajęliśmy 8 miejsce w prowadzonym przez Dziennik Gazeta Prawna rankingu

Zajęliśmy 8 miejsce w prowadzonym przez Dziennik Gazeta Prawna rankingu 25 najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2023 roku. To z pewnością największe wyróżnienie w historii naszej kancelarii.

Zostaliśmy wyróżnieni za uzyskanie dwóch korzystnych dla setek tysięcy konsumentów orzeczeń TSUE w sprawach o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu i o sądową waloryzację świadczeń (przypomnę – orzeczenia te pozbawiają banki roszczeń o wynagrodzenie/waloryzację i narażają banki na „szkodę” w wysokości – według KNF – 100 miliardów złotych), a także za prowadzenie pierwszego w Polsce pozwu grupowego dotyczącego odpowiedzialności Skarbu Państwa za jakość powietrza w Polsce.Z uzasadnienia decyzji Redakcji DGP:”W 2023 r. reprezentowali prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusza Szczęśniaka w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, w którym 15 czerwca zapadł przełomowy dla franko wiczów wyrok (sprawa C-520/21). Stwierdzono wówczas, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej banki nie mają prawa żądać od swoich klientów jakiejkolwiek opłaty za korzystanie z kapitału. Reakcje na orzeczenie luksemburskiego trybunału były skrajnie różne: od euforii walczących od lat o swoje prawa frankowiczów po wieszczenie przez banki ich finansowej zapaści. Jedno jest pewne, swoim rozstrzygnięciem TSUE wytrącił z rąk bankowców jeden z największych straszaków na domagających się unieważnienia ich umów kredytobiorców. Dodatkowo Radosław Górski i Piotr Pląska występują jako pełnomocnicy w pozwie zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa w ramach akcji pozywamsmog. Domagają się w nim odszkodowań dla osób dotkniętych problemami zdrowotnymi wynikającymi z zanieczyszczonego powietrza. Radosław Górski odpowiada również za wydane 11 grudnia 2023 r. postanowienie TSUE, w którym po raz kolejny orzekł, że brak jest możliwości żądania przez banki zwrotu zwaloryzowanego kapitału. Na skutek tego postanowienia banki zaczęły masowo wycofywać się z powództw o waloryzację kapitału. Straty sektora bankowego z tego tytułu mogą sięgnąć dziesiątek miliardów złotych.”

Chciałbym podkreślić, że wyróżnienie jest sukcesem całego zespołu naszej kancelarii. Bez zgranego i zaangażowanego zespołu nie udałoby się nam osiągnąć takiego sukcesu. W tym miejscu dziękuję za zaangażowanie i wsparcie wszystkim pracownikom naszego zespołu.

Nie byłoby tego sukcesu bez wsparcia i zaufania Prezesa Stowarzyszenia SBB, Pana Arkadiusza Szcześniaka, którego reprezentowaliśmy w obu opisanych wyżej postępowaniach przed TSUE.

W opisie zabrakło wszystkich informacji o innych naszych sukcesach z 2023 roku:

to my po raz pierwszy w Polsce uzyskaliśmy postanowienie o wstrzymaniu spłaty kredytu złotówkowego (wydarzenie szeroko komentowane w mediach – setki tysięcy wyświetleń naszego postu, i zainteresowanie wszystkich mediów w Polsce). I nie ma tutaj znaczenia, że postanowienie na skutek zażalenia zostało uchylone – bo to my zapoczątkowaliśmy trend pozywania banków w sprawie kredytów PLN.

w 2023 roku do rozpoznania przyjęto również drugi nasz pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa – zrzeszający frankowiczów i dotyczący ich szkody poniesionej z powodu działań oraz zaniechań instytucji nadzoru finansowego (Komisji Nadzoru Finansowego oraz poprzednika tej instytucji – Komisji Nadzoru Bankowego).

Link do rankingu: Link

Autor tekstu: Radosław Górski