Uzyskaliśmy 50 nowych korzystnych wyroków w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą, w tym 20 wyroków prawomocnych

Przedstawiamy informacje o uzyskanych przez nas 50 korzystnych wyrokach (z czego aż 20 to wyroki prawomocne) dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi.

Zdecydowana większość opisanych niżej wyroków pochodzi z lutego i marca 2023 roku.

W każdym przypadku sądy stwierdziły nieważność umów kredytów.

W jednym z opisanych wyroków sąd oddalił powództwo banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu – w uzasadnieniu sąd powołał się wprost na opinię Rzecznika Generalnego w prowadzonej przez nas sprawie C-520/21 (wyrok ten omówimy jeszcze w odrębnym poście).

Wyroki dotyczą większości banków posiadających kredyty powiązane z walutami obcymi (m.in BPH, Millennium, Deutsche Bank Polska, PKO BP, Getin Noble Bank, mBank, Santander Bank Polska S.A. , Raiffeisen Bank International AG S.A.)

Wyroki z sądów w Szczecinie, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Koszalinie, i Toruniu.

Obliczona przez nas średnia korzyść każdego z klientów, wynikająca z nieważności umowy kredytu, to w przypadku opisanych niżej wyroków około 300.000 zł.

Łącznie więc zobowiązania klientów wobec banków, których dotyczą opisane wyroki, zmniejszą się o około 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).

Mamy już znacznie ponad 700 korzystnych wyroków. Na naszej stronie internetowej opisaliśmy większość z nich (wciąż aktualizujemy dane na stronie internetowej: https://gorski-radcaprawny.pl/wyroki/ )

Poniżej dane dotyczące wyroków (nr 1-20 to wyroki prawomocne)

1/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 20.01.2023 r., sygn. akt I ACa 596/22 Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

2/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, V Wydział Cywilny, z dnia 14.01.2023 r., sygn. akt V ACa 744/22Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

3/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I Wydział Cywilny, z dnia 24.01.2023 r., sygn. akt I ACa 400/22Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

4/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, z dnia 26.01.2023 r., sygn. akt I ACa 505/22Przegrana Millennium S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

5/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z dnia 26.01.2023 r., sygn. akt V ACa 341/22Przegrana Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

6/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 31.01.2023 r. sygn. akt I ACa 392/22Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Nieważność umowy kredytu

7/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny z dnia 03.02.2023 r., sygn. akt V ACa 1566/22Przegrana Deutsche Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

8/ WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, V Wydział Cywilny, z dnia 14.02.2023 r., sygn. akt V ACA 1299/22Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

9/ WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 15.02.2023r., sygn. akt XXVII Ca 158/20Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

10/ WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, I Wydział Cywilny, z dnia 16.02.2023r., sygn. akt I ACa 1356/22 Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

11/ WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 15.02.2023r., sygn. akt I ACa 797/22Przegrana Santander Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

12/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, V Wydział Cywilny, z dnia 20.02.2023r., sygn. akt V ACa 471/22Przegrana Raiffeisen Bank International AG S.A.Nieważność umowy kredytu

13/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 22.02.2023r., sygn. akt I ACa 446/22 Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A.Nieważność umowy kredytu

14/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, I Wydział Cywilny, z dnia 22.02.2023r., sygn. akt I ACa 522/22 Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

15/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 27.02.2023r., sygn. akt I ACa 332/22 Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Przesłankowa nieważność umowy kredytu

16/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, z dnia 28.02.2023 r., sygn. akt I Ca 1346/22 Przegrana BPH S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

17/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, z dnia 03.03.2023 r., sygn. akt VI ACa 339/22Przegrana Bank Millennium S.A.Nieważność umowy kredytu

18/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z dnia 07.03.2023 r., sygn. akt I ACa 461/22 Przegrana PKO BP S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

19/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 09.03.2023 r., sygn. akt I ACa 461/22 Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

20/ WYROK PRAWOMOCNY: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, z dnia 10.03.2023 r., sygn. akt VI ACa 175/22Przegrana BNP Paribas Bank Polska S.A.Nieważność umowy kredytu

21/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, z dnia 25.01.2023 r., sygn. akt XXIV C 2454/20Przegrana Getin Noble Bank S.A.Przesłankowa nieważność umowy kredytu

22/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 24.01.2023 r., sygn. akt IV C 1388/20Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

23/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 31.01.2023 r., sygn. akt XXVIII C 1404/21Przegrana Raiffeisen Bank International AG S.A.Przesłankowa nieważność umowy kredytu

24/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 03.02.2023 r., sygn. akt I C 2425/21Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

25/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z dnia 02.02.2023 r., sygn. akt II C 3342/20Przegrana Bank Polska Kasa Opieki S.A.Nieważność umowy kredytu

26/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 07.02.2023 r., sygn. akt XXVIII C 7538/21Przegrana BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

27/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 07.02.2023 r., sygn. akt I C 1016/21Przegrana Deutsche Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

28/ Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, z dnia 07.02.2023 r., sygn. akt III C 1622/20Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu

29/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 07.02.2023 r., sygn. akt I C 347/21Przegrana Getin Noble Bank S.A.Nieważność umowy kredytu

30/ Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny, z dnia 8.02.2023 r., sygn. akt II C 1186/22 Przegrana mBank S.A.Nieważność umowy kredytu

31/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 10.02.2023 r., sygn. akt I C 2674/21Przegrana Santander Consumer Bank S.A.Nieważność umowy kredytu

32/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 10.02.2023 r., sygn. akt I C 2549/21Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu

33/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny z dnia 14.02.2023r., sygn. akt I C 861/22Przegrana Santander Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu

34/ Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, I Wydział Cywilny, z dnia 16.02.2023r., sygn. akt: I C 2715/21Przegrana mBank S.A.Oddalenie powództwa banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu (z powołaniem się na opinię Rzecznika Generalnego w sprawie C-520/21

35/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 20.02.2023r., sygn. akt XXVIII C 4908/21Przegrana Raiffeisen Bank International AG S.A.Nieważność umowy kredytu

36/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 22.02.2023 r., sygn. akt I C 1182/20 Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

37/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 22.02.2023r., sygn. akt XXVIII C 8764/21 Przegrana Bank Millennium S.A.Nieważność umowy kredytu

38/ Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, z dnia 21.02.2023r., sygn. akt III C 1490/20 Przegrana BPH S.A.Przesłankowa nieważność umowy kredytu

39/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 07.02.2023r., sygn. akt I C 347/21 Przegrana Getin Noble Bank S.A.Nieważność umowy kredytu

40/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 24.02.2023 r., sygn. akt XXV C 4384/20 Przegrana Bank Millennium S.A.Przesłankowa nieważność umowy kredytu

41/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 23.02.2023 r., sygn. akt I C 1473/21Przegrana Bank Millennium S.A.Nieważność umowy kredytu

42/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 23.02.2023 r., sygn. akt XXVIII C 4592/21 Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Nieważność umowy kredytu

43/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 02.03.2023 r. sygn. akt I C 440/21 Przegrana Bank Millennium S.A.Nieważność umowy kredytu

44/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 06.03.2023 r., sygn. akt I C 1280/21Przegrana Bank Millennium S.A.Nieważność umowy kredytu

45/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, I Wydział Cywilny, z dnia 07.03.2023 r., sygn. akt I C 1331/20 Przegrana Bank Millennium S.A.Nieważność umowy kredytu

46/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 07.03.2023 r., sygn. akt XXVIII C 14716/21Przegrana Raiffeisen Bank Int. AG S.A. Nieważność umowy kredytu

47/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, z dnia 06.03.2023 r., sygn. akt II C 3866/20 Przegrana Bank Millennium S.A. Nieważność umowy kredytu 48/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, z dnia 09.03.2023 r., sygn. akt XXVIII C 2617/21 Przegrana Getin Noble Bank S.A.Nieważność umowy kredytu

49/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, z dnia 08.03.2023 r., sygn. akt XXV C 2547/17 Przegrana Getin Noble Bank S.A.Nieważność umowy kredytu

50/ Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny, z dnia 10.03.2023 r., sygn. akt I C 253/21Przegrana Raiffeisen Bank Int. AG S.A.Nieważność umowy kredytu