Udało się nam odwrócić losy trudnej sprawy, w której wcześniej zapadł prawomocny, niekorzystny dla kredytobiorców wyrok.

6 kwietnia 2023 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnym wyrokiem orzekł, że umowa kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim, zawarta z Deutsche Bank Polska S.A., jest w całości nieważna.

Droga do uzyskania tego wyroku była jednak szczególnie trudna:

Sąd w I instancji oddalił nasze powództwo o ustalenie nieważności umowy kredytu – zdaniem sądu umowa była zgodnym z prawem i niezawierającym postanowień niedozwolonych kredytem walutowym. W I instancji przegraliśmy.

Złożylismy apelację od wyroku I instancji. Sąd Apelacyjny w Warszawie nie dał się jednak przekonać do zmiany wyroku – apelacja została oddalona. W II instancji też więc przegraliśmy, tym razem prawomocnie.

Od tego prawomocnego wyroku złożyliśmy jednak skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, i dopiero na tym etapie zdołaliśmy uzyskać korzystne rozstrzygnięcie. Sąd Najwyższy w zasadniczej części podzielił nasze stanowisko i uchylił niekorzystny wyrok Sąd Apelacyjnego w Warszawie.

Następnie zaś Sąd Apelacyjny w Warszawie, do którego sprawa „wróciła” po wyroku Sądu Najwyższego, stwierdził nieważność umowy kredytu.

W ten sposób po 5 latach trudnego procesu uzyskaliśmy wyrok zgodny z żądaniem pozwu.Wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł w tej sprawie, na pewno pomoże również wielu innym kredytobiorcom.

Wyrok Sądu Apelacyjnego z 6 kwietnia 2023 roku, sygn. Akt I ACa 79/23