Sąd wstrzymał obowiązek spłaty wszelkich należności wynikających umowy kredytu – prawomocne postanowienie w sprawie Getin Noble Bank S.A.

W jednej ze spraw przeciwko Getin Noble Bank S.A.  uzyskaliśmy prawomocne postanowienie o zabezpieczeniu, zgodnie z którym sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat wszelkich należności wynikających z umowy kredytu.

Warto wspomnieć, że takie prawomocne i korzystne postanowienie wydane zostało dopiero po naszym zażaleniu.

Co oznacza takie postanowienie?

Sąd wstrzymał nie tylko obowiązek spłaty rat kapitałowo – odsetkowych które dopiero miałyby zostać zapłacone w przyszłości ale również obowiązek spłaty jakichkolwiek należności wynikających z umowy kredytu, w tym również obowiązek spłaty należności już zaległych. Postanowienie o zabezpieczeniu zostało sformułowane w ten sposób, że dotyczy zapłaty wszelkich należności wynikających z umowy.

Dzięki postanowieniu o takiej treści kredytobiorca blokuje bankowi działania windykacyjne, nawet jeżeli bank zdążył już wypowiedzieć umowę kredytu przed udzieleniem zabezpieczenia i jeśli pozwał już kredytobiorcę. Ewentualne powództwo banku wobec takiego postanowienia powinno zostać oddalone jako bezzasadne.

Na jakie okoliczności należy powołać się we wniosku o zabezpieczenie?

Kredytobiorca musi wykazać istnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. W niniejszej sprawie postanowienie dotyczy Getin Noble Banku, a wobec tego każdy zainteresowany powinien rozważyć powołanie się na okoliczności dotyczące aktualnej sytuacji finansowej tego banku o których piszemy TUTAJ:

Polecamy wszystkim zainteresowanym lekturę tego opracowania. Wobec argumentacji przedstawionej w naszym opracowaniu postanowień o zabezpieczeniu może być więcej.

Kto może uzyskać postanowienie o zabezpieczeniu?

Szanse na uzyskanie prawomocnych postanowień o zabezpieczeniu, mają przede wszystkim ci spośród kredytobiorców, który na dzień złożenia wniosku spłacili już kapitał kredytu udzielony w PLN, a kredytodawcą jest bank który znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Odpowiednia argumentacja i prawidłowo sformułowany wniosek o zabezpieczenie może więc w pełni zabezpieczyć interesy każdego kredytobiorcy, który spłacił już kapitał kredytu w PLN.

Jeżeli tylko stwierdzimy, że w konkretnej sprawie istnieją podstawy do uzyskania zabezpieczenia to w każdym naszym pozwie wnioskujemy również o zabezpieczenie powództwa.