Banki pozywają tysiące kredytobiorców o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już wkrótce rozstrzygnie czy mają racje.

Najważniejsza dla wszystkich kredytobiorców sprawa dotycząca wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu wkracza w rozstrzygający etap. Coraz bliżej do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21.

Przed sądami w całej Polsce toczą się procesy z powództw banków o tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu.

Można mówić o tysiącach pozwów banków dotyczących kwot przeciętnie stanowiących od 1/3 do 1/2 wartości wypłaconego kredytobiorcom kapitału kredytu. Na tyle bowiem banki szacują swoje roszczenia wobec klientów, jeżeli tylko kredytobiorcy upomną się o swoje prawa i doprowadzą do ustalenia nieważności zawartej umowy.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie dotyczącej właśnie m.in. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu przetłumaczył i doręczył już stronom stanowiska wszystkich podmiotów uczestniczących w tym postępowaniu.

Wyrok Trybunału w zakresie wykładni prawa UE będzie wiążący dla wszystkich sądów w Polsce. Od wyroku w tej sprawie zależy więc rozstrzygnięcie tysięcy spraw o tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu w całym kraju.

Poza kredytobiorcą pisemne stanowisko w sprawie przedstawili:

  • Komisja Europejska
  • Bank Millennium
  • Republika Portugalska
  • Rzeczpospolita Polska
  • Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Prokuratura
  • Rzecznik Finansowy

Sprawa dotyczy powództwa pana Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu i zarazem „frankowicza”.

Pełnomocnikiem w sprawie przed TSUE jest r.pr. Radosław Górski.

Więcej o tym czym jest tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu oraz m.in. na temat postępowania toczącego się przed TSUE napisaliśmy tutaj:
https://www.prawo.pl/prawo/wynagrodzenie-za-korzystanie-z-kredytu-gdy-umowa-niewazna,510080.html

Pytania prejudycjalne znajdą Państwo tutaj:
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/sprawa-c-520-21-wniosek-o-wydanie-orzeczenia-w-trybie-prejudycjalnym-zlozony-69534313