Cztery korzystne wyroki w sprawie kredytów “CHF” od 27 do 31 maja 2021 roku + jedno prawomocne postanowienie o wstrzymaniu spłaty kredytu

Uzyskaliśmy cztery nowe wyroki w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z CHF (Getin Noble Bank, 2x mBank, ING Bank Śląski) oraz jedno prawomocne postanowienie o wstrzymaniu spłaty kredytu (Pekao Bank Hipoteczny):

– 31 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytu powiązanego z CHF zawartej z mBankiem S.A. (I C 1690/20);

– 31 maja 2021 roku kolejny raz przegrał Getin Noble bank – Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu powiązanej z walutą obcą (sygnatura akt XXV C 1332/18);

– 28 maja 2021 roku w sprawie przeciwko ING bank Śląski Sąd Okręgowy Warszawa- Praga m.in. ustalił nieważność umowy kredytu (II C 197/20);

– 27 maja 2021 roku w sprawie przeciwko mBank S.A. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone przez niego wpłaty w związku z ustaleniem nieważności umowy kredytu (VI C 3363/19);

– oddalone zostało również zażalenie Pekao Bank Hipoteczny SA na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie dot. wstrzymania spłaty kredytu – w efekcie postanowienie jest prawomocne.

W sprawach, w których zapadły opisane wyroki, sądy stwierdziły nieważność umów kredytów, co skutkuje tym, że dług kredytobiorcy w najlepszym dla banku razie redukuje się do wartości różnicy między kwotą wypłaconą kredytobiorcy przez bank, a sumą wpłat kredytobiorcy na rzecz kredytu.

Na podstawie tych wyroków dług wobec banku zmniejszy się – w zależności od kwoty kredytu i okoliczności sprawy – nawet o setki tysięcy złotych dla jednej umowy kredytu.

Opisane wyżej sprawy prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.