Getin Noble Bank S.A. przegrywa prawomocnie w sprawie kredytu powiązanego z CHF

Wyrokiem z 22 września 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa kredytobiorcy – konsumenta. W ten sposób proces sądowy zakończył się prawomocnie w sposób korzystny dla kredytobiorcy.

Umowa kredytu powiązana z kursem CHF została prawomocnie „odfrankowiona” – w ten sposób saldo kapitału kredytu zmniejszyło się o około 45 % w stosunku do zadłużenia kredytobiorcy naliczonego przez bank, a ponadto pozwany bank musi zwrócić zasądzone na rzecz konsumenta bardzo znaczące nadpłaty wraz z odsetkami za kilka lat procesu sądowego. Dalsza spłata “odfrankowionego” kredytu opierać się będzie na korzystnym założeniu, że mamy do czynienia z kredytem w PLN (bez powiązania z CHF) oprocentowanym wg stopy procentowej LIBOR + marża.


Sprawę prowadził radca prawny Radosław Górski (z zespołem prawników kancelarii). Sygnatura akt: VI ACa 808/18.