Hipoteka zabezpieczająca kredyt zostanie wykreślona – bank Millennium S.A. wykonał wyrok sądu

Po zakończonym korzystnymi wyrokami postępowaniu sądowym, Bank Millennium S.A. w odpowiedzi na sporządzone przez Kancelarię przedsądowe wezwanie do wykonania prawomocnego wyroku i reklamację:

1/ zapłacił wszystkie należności kredytobiorcy łącznie z odsetkami i zgodnie z wyrokiem;
2/ powiadomił BIK o nieistnieniu zobowiązania kredytowego;
3/ i wyraził dobrowolną pisemną zgodę na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej kredyt.

W ten sposób kredytobiorca został już w pełni uwolniony od toksycznego kredytu. Zostało ostatecznie wyjaśnione, że kredyt nie istnieje, a hipoteka zabezpieczająca nieistniejące roszczenia banku zostanie z pewnością wykreślona z księgi wieczystej nieruchomości. Kredytobiorca rozpocznie więc nowy rok bez kredytu z CHF w nazwie. Więcej o wyrokach w tej sprawie napisaliśmy tutaj

Co dały kredytobiorcy wyroki, które zapadły w tej i wielu innych podobnych naszych sprawach?

W NAJLEPSZYM DLA BANKU PRZYPADKU rozliczenie polega już tylko na zwrocie wzajemnych świadczeń – od kwoty kredytu wypłaconego w CHF odliczamy sumę wszystkich wpłat na rzecz banku. Nie ma kursów walut obcych, marż, oprocentowania umownego, ani żadnych innych wynikających z umowy należności. Umowa kredytu od samego początku była nieważna, co stwierdził sąd w prawomocnym wyroku.

Kredytobiorca był i jest w dalszym ciągu reprezentowany przez radcę prawnego Radosława Górskiego i cały zespół prawników Kancelarii. Osoby zainteresowane uwolnieniem się od ciężaru nieuczciwej wobec kredytobiorcy umowy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (https://gorski-radcaprawny.pl/)