Kolejni klienci kancelarii uzyskali prawo do wstrzymania spłaty kredytu

Tylko dzisiaj, 20 maja 2020 roku, uzyskaliśmy dwa nowe postanowienia dające prawo do wstrzymania spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dzięki takim postanowieniom kolejni klienci kancelarii mogą wstrzymać się z dalszą spłatą kredytów bez narażania się na ryzyko wypowiedzenia umowy kredytu i pozew banku. Bank zgodnie z treścią postanowienia nie ma prawa wypowiadać umowy kredytu z powodu zaprzestania spłaty kredytu, a ochrona konsumenta zgodnie z treścią postanowienia rozciąga się na cały okres trwania procesu sądowego, aż do jego prawomocnego zakończenia. Poniżej zdjęcie jednego z naszych nowych postanowień.