wstrzymanie spłaty kredytu – kolejne z serii postanowień sądu

Uzyskaliśmy kolejne z serii postanowień dających prawo do wstrzymania spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dzięki takim postanowieniom kolejni klienci kancelarii mogą wstrzymać się z dalszą spłatą kredytów bez narażania się na ryzyko wypowiedzenia umowy kredytu i pozew banku. Bank nie ma prawa wypowiadać umowy kredytu z powodu zaprzestania jego spłaty, a ochrona konsumenta zgodnie z treścią postanowienia rozciąga się na cały okres trwania procesu sądowego, aż do jego prawomocnego zakończenia, bez względu na to jak długo postępowanie sądowe będzie trwało.

Więcej dla zainteresowanych tematem zabezpieczeń powództw poprzez wstrzymanie spłaty kredytów tutaj (vlog r.pr. Radosława Górskiego).
https://www.youtube.com/watch?v=9w3n1027NWg