mBank – Informacje dla osób zainteresowanych “pozwami hybrydowymi”

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie roboczym podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty.

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi mBank S.A. jest łącznie 16 osób (konsumenci).
Osoby te podjęły następujące wstępne decyzje:

10 osób potwierdziło chęć udziału w postępowaniu hybrydowym.
6 osób zainteresowanych jest skierowaniem sprawy do Warszawy
Z tej grupy zainteresowane grupą 5 osobową są następujące osoby:
– 2/M/2016
– 4/M/2016
– 5/M/2016
natomiast 2 osoby są zainteresowane grupą 10 osobową. Są to następujące osoby:
– 10/M/2016
-11/M/2016 – 10 osób
-Osoba o sygnaturze 14/M/2016 zainteresowana jest grupą od 2 do 3 osób.
-Osoba o sygnaturze 1/M/2016 gotowa jest zaś przystąpić do grupy, jeżeli ta grupa szybciej się zorganizuje.

5 osób zainteresowanych jest skierowaniem sprawy do Szczecina.
Następujące osoby z grupy „szczecińskiej” gotowe są wziąć udział w grupie 5 osobowej:
-1/M/2016 (*pod warunkiem, że grupa do Warszawy nie zorganizuje się szybciej)
-6/M/2016
Przy czym osoba o sygnaturze 6/M/2016 może też przystąpić do grupy większej- do 10 os.
-Osoba o sygnaturze 8/M/2016 nie wskazała liczby os w grupie.
-Osoba o sygnaturze 9/M/2016 jest zainteresowana grupą od 3 do 5 osób.

Osoby które jeszcze nie potwierdziły pisemnie zgłoszenia (m.in. co do tego, w jak licznej grupie chcą uczestniczyć i gdzie kierować pozew):
– 3/M/2016
– 7/M/2016
– 12/M/2016
– 13/M/2016
– 15/M/2016
– 16/M/2016

W świetle Państwa zgłoszeń na chwilę obecną rekomendujemy utworzenie grup 5-osobowych, pozwy skierowane do Warszawy i do Szczecina. Grupą 10-osobową obecnie zainteresowanych jest zbyt mało osób zwłaszcza, że część Zainteresowanych chce skierować pozwy do Szczecina, a część do Warszawy. Możliwym jest jednak, że w najbliższym czasie zainteresowani zbiorą grupę 10 osobową wobec czego mają Państwo możliwość zgłaszania się również do tej grupy.

Jest zupełnie realnym, że grupy 5 osobowe zostaną stworzone jeszcze w styczniu – lutym 2017 roku (pod warunkiem jednak, że Zainteresowani dostarczą wszystkie dokumenty, o czym niżej). Proszę również rozważyć, czy nie zdecydować się na skierowanie każdego pozwu do sądu w Warszawie. Podstawa prawna skierowania spraw sądowych do sądu w Szczecinie jest dyskusyjna i w ostatnim czasie jest też regularnie podważana przez sąd w Szczecinie. Obecnie na jedną sprawę, która nie zostaje przekazana przypadają trzy które zostają przekazane do Warszawy (wiąże się to zaś ze stratą przynajmniej połowy roku czasu). Proszę pamiętać, że koszty dojazdu pełnomocnika na rozprawę w Warszawie rozkładają się równomiernie na członków grupy, a jako że w ciągu roku będą miały miejsce dwa takie wyjazdy, to koszty te będą nieznaczne.

W celu ostatecznego zakwalifikowania do grupy zainteresowani muszą, poza przedstawieniem umowy z załącznikami i aneksami (już to Państwo w większości zrobili, nie mniej nadal jeszcze stwierdzamy braki) przedstawić również historię spłaty kredytu. Jeżeli jeszcze do tej pory nie uzyskali Państwo takich pisemnych informacji, to należy w tej sprawie niezwłocznie wystąpić do banku – wzór wniosku znajduje się tutaj (strona gorski-radcaprawny.pl, zakładka kredyty CHF).

Informacje w sprawach zainteresowanych przystąpieniem do pozwu:

1/ kredytobiorca o sygnaturze akt 1/M/2016
Sprawa kompletna – Zainteresowany musi jedynie odpowiedzieć na pytania postawione w niniejszym piśmie

2/ kredytobiorca o sygnaturze akt 2/M/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty rat kredytu.

3/ kredytobiorca o sygnaturze akt 3/M/2016
1.brak potwierdzenia udziału w grupie;
2.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu, ewentualnie również innych posiadanych dokumentów w tej sprawie;
3.brak nr telefonu

4/ kredytobiorca o sygnaturze akt 4/M/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty rat kredytu.

5/ kredytobiorca o sygnaturze akt 5/M/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty rat kredytu.

6/ kredytobiorca o sygnaturze akt 6/M/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty rat kredytu.
2.Proszę o podanie nr telefonu.

7/ kredytobiorca o sygnaturze akt 7/M/2016
1.brak potwierdzenia udziału w grupie;
2.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu, ewentualnie również innych posiadanych dokumentów w tej sprawie.

8/ kredytobiorca o sygnaturze akt 8/M/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty rat kredytu;
2.proszę o przesłanie dokumentów z widocznymi danymi;
3.proszę również o określenie preferowanej ilości osób w grupie złożenia pozwu hybrydowego.

9/ kredytobiorca o sygnaturze akt 9/M/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty rat kredytu.

10/ kredytobiorca o sygnaturze akt 10/M/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty rat kredytu.

11/ kredytobiorca o sygnaturze akt 11/M/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty rat kredytu.
2.Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania postawione w raporcie, w tym również potwierdzenie preferowanej ilości osób w grupie.

12/ kredytobiorca o sygnaturze akt 12/M/2016
1.brak potwierdzenia udziału w grupie;
2.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu, ewentualnie również innych posiadanych dokumentów w tej sprawie;
3.brak nr telefonu, proszę o odpowiedź

13/ kredytobiorca o sygnaturze akt 13/M/2016
1.brak potwierdzenia udziału w grupie (odpowiedzi na raport);
2.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu, ewentualnie również innych posiadanych dokumentów w tej sprawie.

14/ kredytobiorca o sygnaturze akt 14/M/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty rat kredytu.

15/ kredytobiorca o sygnaturze akt 15/M/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty rat kredytu.
2.Proszę odpowiedź na pytania postawione w raporcie.

16/ kredytobiorca o sygnaturze akt 16/M/2016
Sprawa w trakcie wstępnej analizy

W jaki sposób ostatecznie przystąpić do grupy i doprowadzić do podpisania umowy oraz do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego?

Do grupy zakwalifikują się osoby, które przekażą co najmniej wskazane wyżej brakujące dokumenty (w tym przedstawiające historię spłaty kredytu). Przedstawią pisemne odpowiedzi na zadane wcześniej pytania (opisane wyżej) oraz złożą oświadczenie o przystąpieniu do określonej przez siebie grupy, a także pisemnie/mailowo odpowiedzą na przedstawione niżej pytania:
W jaki sposób chcą Państwo ustalić zasady rozliczeń: do rozliczeń może dojść jednorazowo, ewentualnie w ratach. W razie gdyby zdecydowali się Państwo na płatność ratalną to proszę w sposób jasny określić się jakie raty i w jakich terminach będą płacone. Kancelaria ustosunkuje się do propozycji i albo je zaakceptuje, albo zaproponuje ich zmianę.

Kancelaria oczekuje jasnej deklaracji (odpowiedź „”tak”, „zrozumiałem”, „akceptuje” albo inna równoważna) z której wynika, że przystępujący do grupy:
– rozumieją, iż przy zawieraniu umowy należy uiścić poza zaliczką na honorarium również opłatę sądową (1000 zł);
– zapoznali się z wszystkimi umieszczonymi na stronie informacjami na temat przebiegu procesu sądowego i wszystkich kosztów;
– rozumieją i akceptują zasady i zobowiązania wynikające z przystąpienia do grupy (opisane w niniejszym piśmie oraz na stronie internetowej gorski-radcaprawny.pl.
– wiedzą ile wynosi honorarium za obsługę sprawy.

W momencie, w którym osoby, które złożyły deklarację przystąpienia do grupy i spełniły wszystkie opisane wyżej warunki utworzą daną grupę grupa zostanie zamknięta – decydować będzie kolejność, w jakiej poszczególne osoby zdołają spełnić wszystkie opisane wyżej warunki. Po utworzeniu grupy rozpoczynamy proces tworzenia kolejnej, według tych samych reguł.

Chcemy ustalić jasne i sprawiedliwe dla wszystkich zasady, w związku z czym nie rezerwujemy dla nikogo miejsca w grupie do czasu aż dana osoba nie spełni wszystkich opisanych wyżej warunków przystąpienia do grupy. Zależy nam bowiem, aby w możliwe najszybszym terminie skierować kolejne sprawy do sądu.

Informujemy że udział w grupie musi opierać się na pewnym kompromisie, polegającym na tym, że członek grupy nie może jednostronnie zmieniać pozwu/strategii procesowej ani wpływać na treść pozwu. Wysłuchamy z uwagą wszystkich Państwa sugestii, jednak to my podejmiemy decyzję na temat argumentacji, zarzutów, sposobu sformułowania żądania oraz strategii procesowej.
Prowadzimy obecnie kilkadziesiąt procesów sądowych przeciwko bankom, każdego tygodnia wysyłamy nowe pozwy i w związku z tym mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw tego rodzaju. Śledzimy ponadto z uwagą orzecznictwo.
Jeżeli nie akceptują Państwo takich zasad, to możemy zaproponować jedynie pozew w trybie indywidualnym. Jeżeli oczekują Państwo skierowania sprawy natychmiast (w ciągu tygodnia/dwóch), to tutaj również jedyną dostępną dla Państwa drogą jest powództwo indywidualne.
Nie będziemy ponawiać pytań do Państwa, ani też ponawiać próśb o uzyskanie dokumentów.

Planujemy zorganizować w kancelarii spotkanie robocze przed skierowaniem sprawy do sądu, na którym omówimy treść pozwu i strategie procesową. Umożliwimy również udział w spotkaniu osobom spoza Szczecina, nie mogącym pojawić się na spotkaniu za pomocą telekonferencji.

Wszystkie dane na temat honorarium w poszczególnych wariantach orz przebiegu spraw znajdują się na naszej stronie internetowej (gorski-radcaprawny.pl zakładka aktualności i zakładka kredyty w CHF).

Podsumowując:

Osoba, która:
– określi się co do tego, do jakiej grupy chce przystąpić;
– odpowie na wszystkie postawione pytania (pytania zostały zadane w pierwszym raporcie oraz w niniejszym piśmie – wystarczy więc odpowiedzieć na pytania z dwóch maili, co zajmie Państwu nie więcej niż 5-10 minut);
– zgromadzi co najmniej podstawowe dokumenty takie jak umowa, aneksy (jeśli były zawierane) i zaświadczenie o spłacie kredytu;
Staje się członkiem grupy. W tym momencie przystępujemy do podpisania umowy zlecenia i pełnomocnictwa, a następnie do zredagowania pozwu (czas na przygotowanie pozwu to 30 dni, od chwili podpisania umowy i pełnomocnictwa).

Kancelaria w każdym kolejnym tygodniu wysyła nowe pozwy do sądu. Jesteśmy gotowi do pracy i czekamy na to, aż będziemy mogli podpisać umowy i zabrać się do pracy merytorycznej. Inicjatywa leży więc wyłącznie po Państwa stronie – to od Zainteresowanych zależy kiedy zdobędą wymagane dokumenty oraz kiedy udzielą odpowiedzi na kilka prostych pytań.

 

Ponadto informujemy, że poza dwoma podstawowymi modelami współpracy:
– grupa 5 osobowa (honorarium 7000 zł brutto)
– grupa 10 osobowa (honorarium (5000 zł brutto)
Stworzyliśmy jeszcze możliwość rozliczenia opartego również o prowizję. Ten model współpracy dotyczy jednak tylko kredytów indeksowanych oraz grup 10-15 osobowych, i polega na tym że obniżamy honorarium za obie instancje łącznie (I i II instancja) do kwoty 2500 zł netto + VAT, plus 10% od kwoty zasądzonej prawomocnie (wyegzekwowanej  od banku lub uwzględnionej we wzajemnym rozliczeniu kredytobiorcy z bankiem). Wyjaśniamy przy tym, że w ramach jednej grupy nie łączymy spraw rozliczanych prowizyjnie i bez prowizji. Aby stworzyć grupę opartą o prowizję muszą w niej uczestniczyć zainteresowani którzy wybiorą wyłącznie taki model rozliczeń.

W przypadku postępowania przed SN dodatkowy koszt ryczałtowy na osobę wyniesie:1250 zł netto (tj. 50 % kosztów I i II instancji) w razie gdy to Kancelaria składa skargę lub 750 zł netto w razie, gdy kancelaria jedynie odpowiada na skargę.
W tym wariancie w przypadku wygranej, koszty zastępstwa procesowego zasądzone od banku przypadają kancelarii (inaczej niż w „Wariancie I” gdzie zasądzone od banku koszty zastępstwa procesowego rozliczane są z klientem – info na stronie kancelarii). 
Koszty rozpraw w Szczecinie zawierają się w cenie ww honorarium zaś koszty rozpraw poza Szczecinem to 1500zł. + VAT, plus koszty dojazdu i ewentualnie noclegu w przypadku rozprawy w godzinach porannych (w obu wariantach I i II rozliczenie kosztów rozpraw jest takie samo). Koszty rozpraw są dzielone na grupę.
Stałe koszty sądowe, za biegłych itd. oraz cele i założenia pozwu,  opisane są w ogólnej informacji dotyczącej Wariantu I na stronie kancelarii https://gorski-radcaprawny.pl/kredyty-chf/.
Dla osób, chcących wystąpić na drogę sądową w trybie indywidualnym – honorarium za postępowanie przed sądem I instancji to 15.000 zł netto + koszty dojazdu.