PKO BP S.A. – Informacje dla zainteresowanych “pozwami hybrydowymi”

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty.

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi PKO BP S.A. jest łącznie 11 osób (grupa konsumencka).

Osoby zainteresowane podjęły następujące wstępne decyzje:

Na obecnym etapie 5 osób potwierdziło zainteresowanie skierowaniem sprawy do Warszawy. Są to następujące osoby:
– 1/P/2016
– 2/P/2016
– 6/P/2016
– 7/P/2016
– 9/P/2016
Z grupy „warszawskiej”:
– 3 osoby zainteresowane są sprawą sądową w grupie 5 osobowej,
Są to następujące osoby:
– 1/P/2016
– 7/P/2016
-6/P/2016 (kredytobiorca rozważa obecnie jeszcze pozew indywidualny)
– Zainteresowanie grupą w liczbie od 5 osób do 10 osób wyraził kredytobiorca o sygnaturze:
-9/P/2016
Natomiast grupą 10 osobową zainteresowana jest osoba o sygnaturze:
-2/P/2016

Spośród osób zainteresowanych skierowaniem pozwu do Warszawy, 3 osoby równocześnie rozważają również możliwość skierowania sprawy do Szczecina, są to następujące osoby:
– 2/P/2016-w grupie 5 osobowej
– 7/P/2016 –w grupie 5 osób,
– 9/P/2016 – w grupie 5-10 osób

W związku z powyższym:
Stwierdzamy, że Grupa „Warszawska” jest bliższa utworzeniu.
Wstępnie na podstawie deklaracji do grupy takiej należą:
– 1/P/2016
– 7/P/2016
– 9/P/2016
dodatkowo:
– 6/P/2016 (w razie wyboru grupy 5-osobowej)
– 2/P/2016- (w razie zmniejszenia preferowanej liczby os. w grupie do 5)
– 4/P/2016- (w razie wyboru miejsca-Warszawy)
-8/P/2016- (w razie wyboru miejsca-Warszawy)

Prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi oraz potwierdzenie zgłoszeń przez wskazane poniżej osoby.

Osoby które jeszcze nie potwierdziły pisemnie zgłoszenia:
– 3/P/2016
– 5/P/2016
– 10/P/2016

Osoby które jeszcze nie określiły się w jak licznej grupie chcą uczestniczyć:
– 3/P/2016
– 5/P/2016
– 10/P/2016

Osoby które jeszcze nie potwierdziły gdzie (do jakiego miasta) chcą kierować pozew:
– 4/P/2016
-8/P/2016
– 3/P/2016 – tutaj jednak Kancelaria uprzedzając oczekiwania Zainteresowanej wyjaśnia, iż w tej sprawie zgodnie z treścią umowy sądem właściwym będzie wyłącznie sąd dla miejsca położenia nieruchomości, na zakup której zaciągnięto kredyt.
– 5/P/2016
– 10/P/2016

Po uzyskaniu odpowiedzi od wyżej wymienionych osób będziemy w stanie stworzyć prawdopodobnie dwie grupy.
Rekomendujemy Państwu dokonanie wyboru przystąpienia do grup 5 osobowych w sprawach kierowanych do Warszawy.

W celu ostatecznego zakwalifikowania do grupy zainteresowani muszą, poza przedstawieniem umowy z załącznikami i aneksami (już to Państwo w większości zrobili, nie mniej nadal jeszcze stwierdzamy braki) przedstawić również historię spłaty kredytu. Jeżeli jeszcze do tej pory nie uzyskali Państwo takich pisemnych informacji, to należy w tej sprawie niezwłocznie wystąpić do banku – wzór wniosku znajduje się tutaj (strona gorski-radcaprawny.pl, zakładka kredyty CHF).
Proszę również rozważyć, czy nie zdecydować się na skierowanie każdego pozwu do sądu w Warszawie (nie dotyczy sprawy 3/P/2016). Podstawa prawna skierowania spraw sądowych do sądu w Szczecinie jest dyskusyjna i w ostatnim czasie jest też regularnie podważana przez sąd w Szczecinie. Obecnie na jedną sprawę, która nie zostaje przekazana przypadają trzy które zostają przekazane do Warszawy (wiąże się to zaś ze stratą przynajmniej połowy roku czasu). Proszę pamiętać, że koszty dojazdu pełnomocnika na rozprawę w Warszawie rozkładają się równomiernie na członków grupy, a jako że w ciągu roku będą miały miejsce dwa takie wyjazdy, to koszty te będą nieznaczne.

Wśród zainteresowanych przystąpieniem do pozwu:

1/ kredytobiorca o sygnaturze akt 1/P/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu.

2/ kredytobiorca o sygnaturze akt 2/P/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu.

3/ kredytobiorca o sygnaturze akt 3/P/2016
1.brak potwierdzenia udziału w grupie;
2.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu, ewentualnie również innych posiadanych dokumentów w tej sprawie;
3.brak nr telefonu.

4/ kredytobiorca o sygnaturze akt 4/P/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu;
2.proszę o wskazanie preferowanego miejsca złożenia pozwu.

5/ kredytobiorca o sygnaturze akt 5/P/2016
1.brak potwierdzenia udziału w grupie;
2.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu, ewentualnie również innych posiadanych dokumentów w tej sprawie.

6/ kredytobiorca o sygnaturze akt 6/P/2016
Sprawa kompletna

7/ kredytobiorca o sygnaturze akt 7/P/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu.

8/ kredytobiorca o sygnaturze akt 8/P/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu.

9/ kredytobiorca o sygnaturze akt 9/P/2016
sprawa kompletna – Zainteresowany musi jedynie odpowiedzieć na pytania postawione w niniejszym piśmie

10/ kredytobiorca o sygnaturze akt 10/P/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu.

11/ kredytobiorca o sygnaturze akt 11/P/2016
1.aktualnie brak potwierdzenia udziału w grupie;
2.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu, ewentualnie również innych posiadanych dokumentów w tej sprawie;
3.brak nr telefonu.

W jaki sposób ostatecznie przystąpić do grupy i doprowadzić do podpisania umowy oraz do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego?

Do grupy zakwalifikują się osoby, które przekażą co najmniej wskazane wyżej brakujące dokumenty (w tym przedstawiające historię spłaty kredytu). Przedstawią pisemne odpowiedzi na zadane wcześniej pytania (opisane wyżej) oraz złożą oświadczenie o przystąpieniu do określonej przez siebie grupy, a także pisemnie/mailowo odpowiedzą na przedstawione niżej pytania:
W jaki sposób chcą Państwo ustalić zasady rozliczeń: do rozliczeń może dojść jednorazowo, ewentualnie w ratach. W razie gdyby zdecydowali się Państwo na płatność ratalną to proszę w sposób jasny określić się jakie raty i w jakich terminach będą płacone. Kancelaria ustosunkuje się do propozycji i albo je zaakceptuje, albo zaproponuje ich zmianę.

Kancelaria oczekuje jasnej deklaracji (odpowiedź „”tak”, „zrozumiałem”, „akceptuje” albo inna równoważna) z której wynika, że przystępujący do grupy:
– rozumieją, iż przy zawieraniu umowy należy uiścić poza zaliczką na honorarium również opłatę sądową (1000 zł);
– zapoznali się z wszystkimi umieszczonymi na stronie informacjami na temat przebiegu procesu sądowego i wszystkich kosztów;
– rozumieją i akceptują zasady i zobowiązania wynikające z przystąpienia do grupy (opisane w niniejszym piśmie oraz na stronie internetowej gorski-radcaprawny.pl.
– wiedzą ile wynosi honorarium za obsługę sprawy.

W momencie, w którym osoby, które złożyły deklarację przystąpienia do grupy i spełniły wszystkie opisane wyżej warunki utworzą daną grupę grupa zostanie zamknięta – decydować będzie kolejność, w jakiej poszczególne osoby zdołają spełnić wszystkie opisane wyżej warunki. Po utworzeniu grupy rozpoczynamy proces tworzenia kolejnej, według tych samych reguł.

Chcemy ustalić jasne i sprawiedliwe dla wszystkich zasady, w związku z czym nie rezerwujemy dla nikogo miejsca w grupie do czasu aż dana osoba nie spełni wszystkich opisanych wyżej warunków przystąpienia do grupy. Zależy nam bowiem, aby w możliwe najszybszym terminie skierować kolejne sprawy do sądu.

Informujemy że udział w grupie musi opierać się na pewnym kompromisie, polegającym na tym, że członek grupy nie może jednostronnie zmieniać pozwu/strategii procesowej ani wpływać na treść pozwu. Wysłuchamy z uwagą wszystkich Państwa sugestii, jednak to my podejmiemy decyzję na temat argumentacji, zarzutów, sposobu sformułowania żądania oraz strategii procesowej.
Prowadzimy obecnie kilkadziesiąt procesów sądowych przeciwko bankom, każdego tygodnia wysyłamy nowe pozwy i w związku z tym mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw tego rodzaju. Śledzimy ponadto z uwagą orzecznictwo.
Jeżeli nie akceptują Państwo takich zasad, to możemy zaproponować jedynie pozew w trybie indywidualnym. Jeżeli oczekują Państwo skierowania sprawy natychmiast (w ciągu tygodnia/dwóch), to tutaj również jedyną dostępną dla Państwa drogą jest powództwo indywidualne.
Nie będziemy ponawiać pytań do Państwa, ani też ponawiać próśb o uzyskanie dokumentów.

Planujemy zorganizować w kancelarii spotkanie robocze przed skierowaniem sprawy do sądu, na którym omówimy treść pozwu i strategie procesową. Umożliwimy również udział w spotkaniu osobom spoza Szczecina, nie mogącym pojawić się na spotkaniu za pomocą telekonferencji.

Wszystkie dane na temat honorarium w poszczególnych wariantach orz przebiegu spraw znajdują się na naszej stronie internetowej (gorski-radcaprawny.pl zakładka aktualności i zakładka kredyty w CHF).

Podsumowując:

Osoba, która:
– określi się co do tego, do jakiej grupy chce przystąpić;
– odpowie na wszystkie postawione pytania (pytania zostały zadane w pierwszym raporcie oraz w niniejszym piśmie – wystarczy więc odpowiedzieć na pytania z dwóch maili, co zajmie Państwu nie więcej niż 5-10 minut);
– zgromadzi co najmniej podstawowe dokumenty takie jak umowa, aneksy (jeśli były zawierane) i zaświadczenie o spłacie kredytu;
staje się członkiem grupy. Po zebraniu wymaganej ilości członków grupy przystępujemy do podpisania umowy zlecenia i pełnomocnictwa, a następnie do zredagowania pozwu (czas na przygotowanie pozwu to 30 dni, od chwili podpisania umowy i pełnomocnictwa).

Kancelaria w każdym kolejnym tygodniu wysyła nowe pozwy do sądu. Jesteśmy gotowi do pracy i czekamy na to, aż będziemy mogli podpisać umowy i zabrać się do pracy merytorycznej. Inicjatywa leży więc wyłącznie po Państwa stronie – to od Zainteresowanych zależy kiedy zdobędą wymagane dokumenty oraz kiedy udzielą odpowiedzi na kilka prostych pytań.