Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. Umowa kredytu nieważna. Bank wykonał już wyrok i zwrócił kredytobiorcom dochodzone przez nich kwoty wraz z odsetkami

Sąd Apelacyjny w Warszawie w przeważającej części oddalił apelację pozwanego Getin Noble Bank S.A. od niekorzystnego dla niego wyroku I instancji, na podstawie którego Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i nakazał zwrócić naszym klientom wpłacone kwoty wraz z odsetkami.

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania oraz potrącenia podniesionego w II instancji przez bank. Kredytobiorcy uprzedzili bank i samodzielnie rozliczyli się z nim z wypłaconego kapitału kredytu przez potrącenie.

Sąd Apelacyjny stwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, ponieważ pozwala bankowi na dowolne kształtowanie wartości zobowiązania kredytobiorcy. Bank nie poinformował ponadto kredytobiorców o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytu.

W ten sposób kredytobiorcy uwolnili się od kredytu. Bank już wykonał wyrok i zwrócił kredytobiorcy wszystkie należności wraz ze znacznymi odsetkami.

✅Sprawa prawomocnie zakończyła się w ciągu niespełna dwóch lat. Pozew został wniesiony w sierpniu 2020 r., wyrok Sądu Okręgowego zapadł w lipcu 2021 r., a wyrok Sądu Apelacyjnego w czerwcu 2022 r.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2022 r., sygn. VI ACa 668/21, SSA Jolanta Pyźlak. W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 5 lipca 2021 r., sygn. XXV C 2647/20, SSO Tomasz Gal.