Pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa trafił do sądu. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

24 czerwca 2020 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym. Więcej na temat tego pozwu między innymi tutaj: https://www.bankowebezprawie.pl/pozew-przeciwko-sp-zlozony/

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1/ czego dotyczy pozew grupowy w sprawie kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym?

2/ na jakiej podstawie członkowie grupy opierają swoje roszczenia?

3/ jak liczna jest grupa i czy można jeszcze przystąpić do pozwu grupowego?

1/ czego dotyczy pozew grupowy w sprawie kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym?

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa dotyczy odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez osoby, które zawarły umowy objęte ryzykiem walutowym (takie jak kredyty czy pożyczki indeksowane/denominowane do waluta takich jak CHF czy EUR).

Celem pozwu grupowego jest przede wszystkim przesądzenie o tym, że za szkodę konsumentów, którzy zaciągnęli umowy objęte ryzykiem walutowym odpowiedzialność poza bankami ponosi również Skarb Państwa. Takie rozstrzygnięcie otworzy członkom postępowania grupowego drogę do uzyskania odszkodowania w uproszczonym procesie, w którym wykazać należy wyłącznie wysokość szkody.

Proces powinien również wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do wprowadzenia na polski rynek ryzykownych produktów bankowych powiązanych z ryzykiem walutowym.

Świadkami będą między innymi politycy z partii rządzących krajem w latach 2002-2009 oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich.

2/ na jakiej podstawie członkowie grupy opierają swoje roszczenia?

Z zebranego na potrzeby procesu sądowego obszernego materiału dowodowego  wynika między innymi, że:

–  co najmniej od 2002 roku rządzący oraz instytucje zajmujące się ochroną praw konsumentów, a także nadzór finansowy w pełni identyfikowały wysokie ryzyko związane ze sprzedażą umów objętych ryzykiem walutowym wiedząc równocześnie o tym, że kredytobiorcy i pożyczkobiorcy tych ryzyk nie identyfikują, a kredyty i pożyczki objęte ryzykiem walutowym masowo sprzedawane są jako produkty bezpiecznie i atrakcyjne;

–  mimo dostrzeżonej potrzeby ograniczenia sprzedaży kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym oraz wielokrotnie docierających do pozwanej sygnałów i ostrzeżeń na temat niebezpieczeństw wynikających z takich umów dla konsumentów, przedstawiciele władz nie podjęli żadnych przewidzianych przez prawo skutecznych działań interwencyjnych, ostrzegawczych albo chociaż informacyjnych. Władze wbrew posiadanym informacjom publicznie opowiadały się przeciwko wprowadzeniu jakichkolwiek ograniczeń, równocześnie mając dostęp do własnych opracowań i analiz wskazujących na pełną zasadność działań pierwotnie postulowanych przez nadzór finansowy i banki, wspierając w ten sposób wprowadzającą w błąd opinię publiczną narrację na temat bezpieczeństwa takich produktów i braku podstaw do jakichkolwiek ograniczeń;

–  instytucje państwowe w tym nadzór finansowy albo w ogóle nie chroniły konsumentów, albo czyniły to w sposób nieskuteczny bądź spóźniony, nie wywiązując się w ten sposób ze swoich ustawowych obowiązków. W szczególności wprowadzenie w życie rekomendacji S było działaniem spóźnionym, a same jej założenia były rażąco nieadekwatne do ryzyka walutowego – przyjmując dla rekomendacji S założenia, które nie miały związku ze skalą ryzyka decydenci co najmniej musieli przewidywać, że rekomendacja o takim kształcie nie przyniesie żadnej ochrony dla konsumentów.

W wyniku opisanych zaniedbań setki tysięcy rodzin w Polsce do dzisiaj ponoszą konsekwencje nieograniczonego ryzyka walutowego wynikającego z tych umów.

3/ jak liczna jest grupa i czy można jeszcze przystąpić do pozwu grupowego?

Do pozwu grupowego przystąpiło ok. 400 osób. Do pozwu będzie można jeszcze dołączyć po tym, gdy sąd zarządzi opublikowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego. Zanim to jednak się stanie pozew grupowy musi przejść wstępny etap dopuszczalności postępowania grupowego. Jest to skomplikowana oraz złożona procedura – dopiero jej pomyślne zakończenie umożliwi przystąpienie do postępowania grupowego. Wszyscy zainteresowani już teraz mogą jednak zgłaszać swój udział w tym postępowaniu – zainteresowane osoby trafią na listę oczekujących i w odpowiednim czasie zostaną członkami grupy. Aby zgłosić się na listę oczekujących wystarczy wysłać w tej sprawie wiadomość e-mail na adres pozewgrupowy@gorski-radcaprawny.pl

4/ więcej informacji o pozwie grupowym na zjednoczenikredytobiorcy.pl (znajdą tam Państwo informacje o kosztach, dotychczasowym przebiegu postępowania, założeniach pozwu)

Pełnomocnikiem reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym jest r.pr. Radosław Górski.