Umowa kredytu denominowanego zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska nieważna – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 14 października 2020 roku ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF, zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., jest nieważna w całości. To już trzeci nasz wyrok w sprawie Banku Ochrony Środowiska.

Dlaczego Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy?

Sąd skoncentrował się na wykładni samej umowy, nad którą prawnicy naszej kancelarii również intensywnie pracowali.

W trakcie procesu zwracaliśmy uwagę sądu na brak transparentności i sprzeczność poszczególnych postanowień umownych. Podkreślaliśmy również, że umowa skonstruowana przez pozwany bank nie pozwala na ustalenie która wskazana w niej kwota stanowi podstawowe świadczenie banku w rozumieniu art. 69 prawa bankowego. Sąd Okręgowy w znacznej mierze taką argumentację podzielił.

W ocenie sądu umowę niezawierającą sposobu ustalania kursów i niezawierającą wskazania która z kwot i która z walut jest kwotą właściwą, nie można uznać na ważną. W umowie nie ma wskazanej wprost ani kwoty ani waluty kredytu, które stanowią podstawowe świadczenie banku w rozumieniu art. 69 Prawa bankowego (umowa zawiera bowiem niejasne informacje o kwotach w PLN i CHF).

Sąd podzielił stanowisko powodów, że postanowienia umowne przyznawały pozwanemu bankowi uprawnienie do ustalania wysokości kursów pary walutowej PLN/CHF w sposób nieweryfikowalny i dowolny. Kredytobiorca w momencie zawierania umowy kredytu nie znał zasad, kryteriów i sposobów ustalania kursów przez bank. Był więc narażony na ryzyko nie tylko zmiany kursów w ogóle, ale również na ryzyko że druga strona będzie w dowolny sposób ustalać kursy. Z tego powodu w ocenie sądu klauzule przeliczeniowe są niedozwolone, bowiem naruszają dobre obyczaje, w ten sposób, że naruszają zasadę równowagi stron oraz zasadę oznaczalności świadczeń (umowa powinna wskazywać wartość wzajemnych zobowiązań, a kredytobiorca na podstawie umowy powinien mieć możliwość uzyskania informacji o wysokości jego długu – tego jednak w umowie kredytu zabrakło).

Jest to już nasz trzeci wyrok w sprawie BOŚ S.A. Jeden z nich stwierdzał nieważność umowy, a drugi prowadził do tzw. “odfrankowienia” umowy kredytu. Poniżej linki do informacji na temat tych wyroków.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.10.2020 roku, sygnatura akt XXV C 517/18. Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.