Wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska – odfrankowienie kredytu denominowanego w CHF

Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 11 marca 2020 roku wydał korzystny dla konsumentów wyrok dotyczący umowy kredytu “denomonowanego” w CHF, zawartej z  Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Co zrobił sąd ?

1/ sąd przede wszystkim uznał umowę kredytu „denominowanego” w CHF zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. za kredyt wyrażony w walucie PLN;

2/ następnie sąd “odfrankowił” umowę kredytu „denominowanego” i w ten sposób zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie wyliczone przez biegłego sądowego nadpłaty.

Zdaniem sądu umowa nie jest nieważna, ale z uwagi na zawarte w niej postanowienia abuzywne, ma ona treść inną niż oczekiwałby tego bank.
W świetle wyroku sądu umowa kredytu denominowanego w CHF została uznana za umowę kredytu w PLN bez powiązania z kursem waluty obcej. W ten sposób wszystkie negatywne dla konsumentów skutki zawarcia tej umowy (związane ze zmianą wartości kursu pary walutowej PLN/CHF) zostały wyeliminowane na korzyść konsumenta.

To już drugi uzyskany przez nas wyrok dotyczący  umowy kredytu “denominowanego” w CHF, zawartej z BOŚ S.A. W pierwszym wyroku sąd ustalił nieważność takiej umowy w całości, tym razem zaś sąd “odfrankowił” umowę kredytu “denominowanego”. Nie zmienia to jednak w niczym faktu, że wyrok jest korzystny dla konsumentów i rozwiązuje ich problemy związane ze zmianą kursu PLN/CHF.

Sprawę prowadzi r.pr. Radosław Górski wraz z zespołem kancelarii. Sygnatura akt XXV C 518/18.