#zjednoczenikredytobiorcy

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 marca 2019 roku w sprawie prowadzonej przez kancelarię

26 marca 2019 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie „odfrankowił” umowę kredytu powiązanego z CHF, występującą pod nazwą „umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych Multiplan waloryzowany kursem CHF”, której stroną jest obecnie mBank S.A., a ponadto zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłaconych przez niego składek na UNWW. W ten sposób łącznie zasądzono od mBank Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 marca 2019 roku w sprawie prowadzonej przez kancelarię

Zobacz więcej...

Kredyty powiązane z walutą obcą – stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie w jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię

Sąd Apelacyjny, w składzie Roman Dziczek, Katarzyna Polańska-Farion i Dagmara Olczak-Dąbrowska, podczas rozprawy dnia 3.04.2019 roku zawiesił postępowanie sądowe do czasu rozstrzygnięcia pytań prejudycjalnych przez TSUE (sprawa C-260/18), uwzględniając w ten sposób wniosek formalny złożony przez kancelarię.Jest to dla nas o tyle dobra wiadomość, że ponad wszelką wątpliwość z postanowienia Sądu Apelacyjnego wynika, że w Kredyty powiązane z walutą obcą – stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie w jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię

Zobacz więcej...