Sprawozdanie z sal sądowych ( Alior Bank, Getin Noble Bank.mBank, pozew grupowy w sprawie SMOGU) oraz życzenia noworoczne

Na koniec roku kilka istotnych (w większości bardzo dobrych) informacji z sal sądowych w sprawach prowadzonych przez zespół kancelarii r.pr. Radosława Górskiego, dotyczących pozwu grupowego oraz banków: Alior Bank S.A., Getin Noble Bank S.A. oraz mBank S.A.

1/ POZEW GRUPOWY

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie powództwa grupowego przeciwko skarbowi państwa, dotyczącego odpowiedzialności państwa za zanieczyszczone powietrze wyznaczył opłatę tymczasową od pozwu na kwotę wnioskowaną w pozwie, to jest na kwotę 2.000 zł – jest najniższa możliwa opłata tymczasowa, która może znacząco obniżyć koszty postępowania grupowego.

2/ Wygrana z Alior Bank S.A.

Sąd Okręgowy dla Warszawa – Praga w Warszawie 15 listopada 2019 roku, w sprawie o sygnaturze akt III C 401/19 oddalił w całości powództwo banku przeciwko konsumentowi stwierdzając bezskuteczność wypowiedzenia umowy kredytu z powodu wadliwości działania poczty. Jest to bardzo znaczący dla nas wyrok, ponieważ klient trafił do nas dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie formalnie już prawomocnego nakazu zapłaty wydanego w tej sprawie. Udowodniliśmy, że nie doszło do skutecznego doręczenia, uzyskaliśmy postanowienie o stwierdzeniu utraty mocy nakazu zapłaty, a następnie, gdy już egzekucja komornicza została całkowicie storpedowana, 15 listopada 2019 roku doprowadzilibyśmy do oddalenia powództwa w całości.
W ten sposób w sprawie, która pozornie wyglądała na beznadziejną (prawomocny nakaz zapłaty i wszczęta egzekucja) konsument uzyskał korzystny wyrok, a także odzyskał pieniądze wyegzekwowane przez bank. Wyrok nie jest prawomocny (ale sytuacja w tej sprawie wygląda obecnie dla banku wręcz beznadziejnie).

3/ kłopoty GETIN NOBLE BANK. S.A. – postanowienie o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie spłaty rat kredytu.

20 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt XXV C 1215/18 (Sąd Okręgowy w Warszawie) kancelaria uzyskała postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez między innymi przyznanie kredytobiorcom uprawnienia do powstrzymania się ze spłatą rat kredytu indeksowanego do CHF. Sprawa dotyczy Getin Noble Banku. Jeśli kredytobiorcy z przyznanego uprawnienia skorzystają nie będą musieli kontynuować spłaty kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego.
Szerzej na temat tego, w jaki sposób uzyskaliśmy takie postanowienie, w odrębnym poście oraz w odrębnym wpisie na blogu strony www.gorski-radcaprawny.pl, który zostanie opublikowany jeszcze przed końcem tego roku.

4/ mBank S.A. – przegrana konsumenta

Wśród opisanych wyżej dobrych wiadomości niestety nie może zabraknąć również i jednej złej.
Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2019 roku w sprawie o sygnaturze akt I C 144/18, niestety oddalił w całości powództwo kredytobiorcy przeciwko mBank S.A.
Niestety w ten sposób w dalszym ciągu sąd w tym konkretnym składzie, pomimo coraz liczniejszych wyroków apelacji warszawskiej (w tym również prawomocnych korzystnych dla konsumentów wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie) wskazujących co najmniej na bezskuteczność mechanizmu indeksacji kredytu, a także na nieważność umów kredytu tego rodzaju, w dalszym ciągu zdaje się być niestety nieprzejednany i nie dostrzega chociażby abuzywności postanowień umownych. To wszystko pomimo faktu, że:
– sprawa dotyczyła szczególnie wadliwej umowy – umowy kredytu indeksowanego do CHF w której oprocentowanie jest ustalane nie według LIBORu a tylko decyzją zarządu (tzw „stary portfel”) oraz UNWW;
– podczas rozprawy pełnomocnik konsumentów szczegółowo omówił wszystkie znane mu wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z których wynika między innymi nieważność umów tego rodzaju.

Podczas ogłoszenia wyroku pełnomocnik usłyszał jednak między innymi, że ta konkretna umowa kredytu nie jest w żadnym stopniu wadliwa, natomiast zgłoszone w pozwie żądanie ustalenia nieważności umowy jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
Skoro jednak apelacja warszawska sprawę umowy kredytu indeksowanego do CHF postrzega zupełnie inaczej niż to czyni Sąd Okręgowy w tym konkretnym składzie sądu, to w sprawie trzeba po prostu złożyć apelację aby w ten sposób uzyskać korzystny prawomocny wyrok. Tak też stanie się z pewnością w tej konkretnej sprawie.

5/ PODSUMOWANIE i ŻYCZENIA NOWOROCZNE

O tym, że w nierównej walce z bankiem można wygrać, mogą Państwo przekonać się chociażby analizując niektóre wyroki w naszych sprawach, które zostały opisane tutaj: https://gorski-radcaprawny.pl/o-kancelarii/

Nawet zaś przegrana w I instancji wcale nie musi oznaczać, że ostatecznie prawomocny wyrok nie będzie dla Państwa korzystny. Pamiętajmy o tym, że w 2019 roku zapadło wiele wyroków zmieniajacych na korzyść konsumentów niekorzystne dla nich wyroki sądów I instancji.

Z okazji zbliżającego się 2020 roku życzymy Państwu wytrwałości w procesach i samych sukcesów sądowych. Dziękujemy Państwu również za zaufanie i powierzanie nam swoich najważniejszych spraw.