Wypowiedź r.pr. Radosława Górskiego w radiu TOK FM

7 stycznia 2020 roku  mec. Radosław Górski wystąpił w audycji w radiu TOK FM, dotyczącej między innymi wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie państwa Dziubak oraz znaczeniu tych wyroków dla tzw. „frankowiczów”.