W ciągu 12 dni uzyskaliśmy 7 wyroków prawomocnych i 9 wyroków nieprawomocnych w sprawach kredytów „frankowych”.

W każdym przypadku sądy stwierdziły nieważność umów kredytów.

W jednej z tych spraw sąd oddalił powództwo banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu.

Wyroki pochodzą głownie z sądów w Szczecinie i Warszawie.

Mamy już znacznie ponad 700 korzystnych wyroków. Na naszej stronie internetowej opisaliśmy większość z nich (wciąż aktualizujemy dane na stronie internetowej: https://gorski-radcaprawny.pl/wyroki/ )

Poniżej informacje dotyczące tych wyroków:

1/ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 marca 2023 roku, sygnatura akt I C 1534/22. Przegrana Getin Noble Bank S.A .Nieważność umowy kredytu.

2/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 4624/21. Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania (ale nie dlatego, że sąd uważa, że zarzut taki z zasady bankowi nie przysługuje, a jedynie z powodów błędów formalnych pozwanego banku).

3/ Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 marca 2023 roku, sygnatura akt XXVII Ca 1848/21. Przegrana Banku Millennium S.A.Nieważność umowy kredytu. Sąd nie uwzględnił zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, ponieważ Zdaniem sądu zarzut taki mógłby być uwzględniony tylko jeżeli kapitał nie został spłacony.

4/ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21.03.2023 r., sygnatura akt VI ACa 679/21. Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu.

5/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 marca 2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 7107/21. Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Nieważność umowy kredytu.

6/ Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2023 roku, sygnatura akt VI ACa 325/22. Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu.

7/ Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 22 marca 2023 r. sygn. akt I C 3960/22. Przegrana PKO BP SA. Sprawa z powództwa banku m.in. o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytuRoszczenie o zwrot kapitału kredytu nie było zasadne z uwagi na całkowite rozliczenie stron w tym zakresie, zaś zasądzeniu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu sprzeciwia się Dyrektywa 93/13.

8/ Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 marca 2024 roku, sygnatura akt XXVII Ca 2567/21. Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu.

9/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 marca 2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 8492/21. Przegrana Raiffeisen Bank International AG. Nieważność umowy kredytu

10/ Wyrok Sadu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 21 marca 2023 roku, sygnatura akt I C 1628/21. Przegrana Bank Polska Kasa Opieki S.A.Nieważność umowy kredytu

11/ Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 marca 2023 roku, sygnatura akt XXVII Ca 3577/22. Przegrana PKO BP SA. Nieważność umowy kredytu. Dodatkowo sąd uwzględnił naszą apelację o wyeliminował z wyroku prawo zatrzymania na rzecz banku

12/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 r., sygnatura akt III C 1570/20Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

13/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 roku, sygnatura akt XXIV C 1343/17. Przegrana PKO BP SA. Nieważność umowy kredytu

14/ Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2023 roku, sygnatura akt V Ca 613/22. Przegrana mBank S.A. Nieważność umowy kredytu.

15/ Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 31 marca 2023 roku, sygnatura akt II C 1359/20. Przegrana Banku Millennium SA. Nieważność umowy kredytu.

16/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 30 marca 2023 roku, sygnatura akt I C 964/21. Przegrana Deutsche Bank Polska S.A. Nieważność umowy kredytu.